Vilkår og betingelser

Denne hjemmeside er udelukkende tiltænkt personer, der er bosat i Danmark. Alle oplysninger på denne hjemmeside er derfor udelukkende tiltænkt det danske marked. Oplysninger på denne hjemmeside kan ændres eller rettes til hver en tid uden forudgående varsel.

Ingen garantierklæringer om oplysninger på denne hjemmeside
Daimler AG fremsætter ingen oplysninger eller garantierklæringer om rigtigheden af oplysningerne på denne hjemmeside. Selv om det er vores opfattelse, at de givne oplysninger er korrekte, kan de være fejlagtige eller forældede. Anvendelse af og browsing på denne hjemmeside er på eget ansvar. Daimler AG fremsætter i særdeleshed ingen indsigelser med henblik på Mercedes-Benz produkterne på denne hjemmeside. Daimler AG påtager sig ikke ansvar for tab eller skadelidelse som følge af fejlagtige eller unøjagtige oplysninger på denne hjemmeside.

INGEN OPLYSNINGER ELLER GARANTIERKLÆRINGER
ALLE OPLYSNINGER PÅ DENNE HJEMMESIDE GIVES SOM DE ER OG FOREFINDES OG I DET OMFANG LOVEN TILLADER UDEN NOGEN FORM FOR GARANTI, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIGT ELLER ANTYDET, HVILKET OMFATTER UDEN AT BEGRÆNSE SIG TIL UNDERFORSTÅEDE INDESTÅELSER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL ELLER AT DER IKKE FORELIGGER KRÆNKELSER.

Ansvarsfraskrivelse for vira og andre skadelige elementer
Daimler AG påtager sig intet ansvar for virusbetingede skader på udstyr eller andet materiel som resultat af din anvendelse af denne hjemmeside eller downloading af oplysninger eller materiale fra denne hjemmeside.

Ansvarsfraskrivelse for fejl eller manglende adgang
Daimler AG garanterer ikke for hjemmesidens fulde funktionalitet, stabilitet eller fejlfrihed. Daimler AG påtager sig på ingen måde ansvar for tab eller skade som et resultat af manglende evne til at få adgang til denne hjemmeside eller hente oplysninger.

Eksterne sider og links
Links på denne side er udelukkende givet for din skyld. På ingen måde skal de forstås som billigelse af produkter eller oplysninger. Daimler AG kan på ingen måde påtage sig ansvaret for oplysninger på de pågældende hjemmesider eller deres sikkerhed, og din anvendelse af disse links er på eget ansvar. Daimler AG har ikke gennemset de hjemmesider, der er linket til denne hjemmeside og påtager sig ikke ansvaret for indholdet på disse eksterne hjemmesider eller andre hjemmesider, som måtte være linket til denne hjemmeside. Hvis du vælger at linke til andre eksterne hjemmesider, er det på eget ansvar.

Fortrolighedserklæring
Daimler AG påskønner din interesse for vores produkter og denne hjemmeside. Dit privatliv er vigtigt for os, og vi ønsker, at du føler dig tryg ved at besøge vores hjemmeside. Når vi behandler dine personlige data, er beskyttelse af privatlivets fred af yderste vigtighed for os, hvilket vi i særdeleshed fokuserer på i vores arbejdsgang. Persondata, der registreres via besøg på vores hjemmeside, håndteres af os i henhold til de bestemmelser, der er gældende i det land, som hjemmesiden er rettet imod. Endvidere overholder vores persondatapolitik bestemmelserne i Daimler AGs Data Protection Code of Conduct (adfærdskodeks omhandlende beskyttelse af persondata). Daimler AGs hjemmeside kan dog indeholde links til andre hjemmesider, der ikke er dækket af denne fortrolighedserklæring.

Indsamling og håndtering af persondata
Når du besøger vores hjemmeside, registrerer vores webserver automatisk din IP-adresse, den hjemmeside du besøger os fra, de hjemmesider du besøger samt dato for og varighed af dit besøg. Daimler AG anvender cookies med henblik på at registrere vores besøgendes præferencer og anvender dem til optimering af vores hjemmesider. Vi gemmer kun persondata, hvis du giver tilladelse hertil, fx i form af registrering, undersøgelse, konkurrence eller udfærdigelse og underskrift af kontrakt. Ved at oplyse dine kontaktinformationer giver du dit samtykke til, at en autoriseret Mercedes-Benz  forhandler kan kontakte dig. Samtykket gælder ikke Mercedes-Benz Danmark og dine kontaktoplysninger gemmes ikke af Mercedes-Benz Danmark.