Konkurrencebetingelser

1. Hvem udbyder konkurrencen?
Konkurrencen udbydes af Mercedes-Benz Danmark AS, Digevej 114, 2300 København S, Telefon: +45 3378 5656. Spørgsmål om konkurrencen kan rettes på e-mail: stine.lakoseljac@daimler.com

2. Deltagelse i konkurrencen
Alle, som er fyldt 18 år, kan deltage i konkurrencen. Ansatte hos Mercedes-Benz Danmark samt tilknyttede Mercedes-Benz forhandlere eller TBWA/BBDO kan ikke deltage. Konkurrencen afvikles elektronisk ved svar på de stillede spørgsmål. E-mails kan til enhver tid frameldes.

3. Timing
Konkurrencen slutter den 1. november 2017 og vinderne trækkes i uge 44 pr. e- mail.

4. Udtrækning af vindere
Vinderne udvælges ved tilfældig lodtrækning blandt alle, som har bestilt en prøvetur i en Mercedes-Benz van via formularen på http://vans.mercedes-benz.dk/taesk-dem-taev-dem-prygl-dem/

5. Præmier
Der trækkes lod om 2 x 7 pladser til et halvdagsarrangement på hhv. Jyllandsringen eller Sjællandsringen med test- og chikanekørsel af Mercedes-Benz vans under kyndig instruktørvejledning med efterfølgende herremiddag og mulighed for hjemtransport.

Præmierne kan ikke ombyttes til kontanter.

6. Præmielodtrækninger og bekræftelse af vindere
Vinderne får direkte besked pr. e-mail eller telefon i uge 45. Hvis en eller flere af vinderne ikke reagerer ved besvarelse af nævnte e-mail inden 10 hverdage efter henvendelsen, bortfalder vedkommendes status som vinder. Da udtrækkes og kontaktes en eller flere nye vindere. For den eller de nye vindere gælder samme procedure som den netop beskrevne.

Arrangementerne på Jyllandsringen og Sjællandringen forventes afholdt i januar-februar 2018.

7. Privacy statement

8. Legal notice