Konkurrencebetingelser.

1. Hvem udbyder konkurrencen?
Konkurrencen udbydes af Mercedes-Benz Danmark AS, Digevej 114, 2300 København S, Telefon: +45 3378 5656. Spørgsmål om konkurrencen kan rettes til tlf. +45 3378 5433 eller e-mail: lars.vanheterve@daimler.com

2. Deltagelse i konkurrencen
Alle, som er fyldt 18 år, kan deltage i konkurrencen. Ansatte hos Mercedes-Benz Danmark samt tilknyttede Mercedes-Benz forhandlere eller TBWA\COPENHAGEN kan ikke deltage. Konkurrencen afvikles elektronisk ved svar på de stillede spørgsmål. E-mails kan til enhver tid frameldes.

3. Timing
Konkurrencen slutter den 31. december 2018 og vinderne trækkes den 31. december 2018 pr. e- mail.

4. Udtrækning af vindere
Vinderne udvælges ved tilfældig lodtrækning blandt alle, som har svaret rigtigt på spørgsmålet

5. Præmier
Præmierne kan ikke ombyttes til kontanter.

Der trækkes lod om:

  • 2 stk. sneskraber. Værdi pr. stk. 398 kr.

6. Præmielodtrækninger og bekræftelse af vindere
Vinderne får direkte besked pr. e-mail eller telefon primo januar 2019. Hvis en eller flere af disse personer ikke reagerer ved besvarelse af nævnte e-mail inden 10 hverdage efter henvendelsen, bortfalder vedkommendes status som vinder. Da udtrækkes og kontaktes en eller flere nye vindere. For den eller de nye vindere gælder samme procedure som den netop beskrevne.

Levering af præmien aftales med den enkelte kunde.

7. Privacy statement

8. Legal notice